Oyuncu

* Paul Schneider Yıllardır, akıllı bir Hollywood yapımcısının bu adama bir gözü sağa öteki sola bakan, uyanık geçinen, sinsi Kayserili esnaf rolü oynatmasını bekleyip duruyorum. Umudumu henüz kaybetmedim. (Yalnız siz de bu yazdıklarımın bir insana karşı boş olmadığımı anlatabilecek en son satırlar olduğunu düşünmüyor musunuz? Her konuda yetenekli olmam beklenemez zaten. Hem amacımızdan sapmayalım: Yeter …

More